پوار بینی و گوش پاک کن (3)

تب سنج (2)

دارو خوری و ست بهداشتی نوزاد (1)

دستمال (1)

دندانگیر (7)

زانوبند (1)

ست قیچی و ناخن گیر (3)

شانه و برس (3)

مسواک و خمیر دندان (4)